Materialen

EMG rekentool

EMG
EMG staat voor Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau. Vanaf 2012 moet, zoals gezegd, voor het bepalen van de EPC voor nieuwe gebouwen gebruik worden gemaakt van de EPG (energieprestatienorm gebouwen) en de EMG (energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau).  [...]

GPR Stedenbouw

GPR Stedenbouw
GPR Stedenbouw  biedt inzicht in de duurzaamheid van gebiedsontwikkeling: van een nieuw stedenbouwkundig plan of van herstructurering van een bestaand gebied. Het instrument sluit aan op GPR Gebouw en is geschikt voor gemeenten, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en anderen [...]

C2C tool Bedrijventerreinen

C2C tool Bedrijventerreinen
Naast de C2C Woningbouwtool heeft C2Clabxx ook een tool ontwikkeld voor bedrijventerreinen, de C2C tool Bedrijventerreinen xx. De tool is bedoeld om partijen op verschillende niveaus, gemeente (macro), parkmanagement (meso) en ondernemers (micro), aan te sporen [...]

Dubocalc

DuboCalc
Dubocalc is een computerprogramma waar de duurzaamheidsprestatie van een GWW-werk mee bepaald kan worden. Dubocalc is door Rijkswaterstaat ontwikkeld om de ambities van Rijksoverheid en Rijkswaterstaat, om duurzaam te gaan inkopen, te ondersteunen. Het programma is echter ook [...]

BHH-model voor gebouwen

BHH-model voor gebouwen
De hoofddraagconstructie van een gebouw draagt voor een belangrijk deel bij aan de totale materiaalgebonden milieuprestatie van een gebouw.  Het is daarom van belang de materiaalhoeveelheden benodigd voor een draagconstructie zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. De [...]

GPR Bouwbesluit + GPR Gebouw

GPR Bouwbesluit
Met GPR Bouwbesluit kan de milieuprestatie van gebouwen (MPG) berekend worden volgens het Bouwbesluit 2012. GPR Bouwbesluit maakt gebruik van de bepalingsmethode ‘Milieuprestaties Gebouwen en GWW-werken’ en de daarbij behorende Nationale Milieudatabase van Stichting Bouwkwaliteit (SBK).. GPR [...]

DGBC Materialentool

DGBC materialentool
De DGBC materialentool is in feite een ‘Greencalc+ Light’. De materialenberekening uit Greencalc+ is namelijk door DGBC doorontwikkeld tot de DGBC materialentool. Het is een software programma waarmee u deze milieuprestatieberekening van gebouwen of GWW werken kunt [...]

MRPI MPG-software

MRPI MPG-software
MPRI staat voor “Milieurelevante Productinformatie”. De MRPI MPG-software is een freetool die door de bouwtoelevering is ontwikkeld en beschikbaar wordt gesteld aan de markt. In het instrument wordt tevens de uitgebreide MRPI informatie ontsloten. Met het programma [...]

Eco-Instal

Eco-Instal
Eco-Instal wordt ontwikkeld door TNO en Stichting ISSO. Dit instrument stelt de milieuprestaties vast van installaties in woning- en utiliteitsbouw aan de hand van gebouwkenmerken en gekozen installatieconcept. Het is bedoeld voor installateurs, projectontwikkelaars en adviseurs.
Meer informatie

GPR Gebouw

Te gebruiken bij:
– Nieuwbouw & Bestaande bouw
– B&U, Infra & Gebiedsontwikkeling
– Planfase, Omgevingsvergunning, Ontwerp, Aanbesteding, Uitvoering & Beheer fase
. . . . . . . . . . . . . . . . . [...]