Energie

EMG rekentool

EMG
EMG staat voor Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau. Vanaf 2012 moet, zoals gezegd, voor het bepalen van de EPC voor nieuwe gebouwen gebruik worden gemaakt van de EPG (energieprestatienorm gebouwen) en de EMG (energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau).  [...]

EPL

EPL
EPL staat voor: Energie Prestatie op Locatie (EPL). De EPL is zowel een communicatie als een prestatie-instrument. Het geeft een maat voor de besparing op CO2 voor nieuwbouw of een bestaande locatie. Het beoordeeld naast maatregelen op gebouwniveau [...]

GPR Stedenbouw

GPR Stedenbouw
GPR Stedenbouw  biedt inzicht in de duurzaamheid van gebiedsontwikkeling: van een nieuw stedenbouwkundig plan of van herstructurering van een bestaand gebied. Het instrument sluit aan op GPR Gebouw en is geschikt voor gemeenten, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en anderen [...]

GPR Bouwbesluit + GPR Gebouw

GPR Bouwbesluit
Met GPR Bouwbesluit kan de milieuprestatie van gebouwen (MPG) berekend worden volgens het Bouwbesluit 2012. GPR Bouwbesluit maakt gebruik van de bepalingsmethode ‘Milieuprestaties Gebouwen en GWW-werken’ en de daarbij behorende Nationale Milieudatabase van Stichting Bouwkwaliteit (SBK).. GPR [...]

Energielabel

Energielabel
EPBD
De EPDB is een Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen en is opgesteld door het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie. De letters EPBD staan voor Energy Performance Building Directive. Volgens de EPBD [...]

EPC-berekening

EPC-berekening
Een EPC-berekening geeft inzicht in de energiekwaliteit van een gebouw, inclusief technische installaties. Hoe lager de EPC des te energiezuiniger het gebouw is. De EPC-eis is vastgelegd in het bouwbesluit. In het huidige bouwbesluit (2013) is vastgelegd dat [...]

EPG

EPG
EPG staat voor Energieprestatienorm van gebouwen. De EPG-norm is een wettelijk verplichte bepalingsmethode waar (nieuwe) gebouwen aan moeten voldoen. De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) geeft het niveau aan waaraan het gebouw dient te voldoen. Vanaf 1 juli 2012 [...]

GPR Gebouw

Te gebruiken bij:
– Nieuwbouw & Bestaande bouw
– B&U, Infra & Gebiedsontwikkeling
– Planfase, Omgevingsvergunning, Ontwerp, Aanbesteding, Uitvoering & Beheer fase
. . . . . . . . . . . . . . . . . [...]

Greencalc+

Te gebruiken bij:
– Nieuwbouw & Bestaande bouw
– B&U, Infra & Gebiedsontwikkeling
– Ontwerp. Aanbesteding fase
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GreenCalc+
Greencalc+ is een [...]

PHPP

Te gebruiken bij:
– Nieuwbouw & Bestaande bouw
– B&U
– Ontwerp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHPP
PHPP staat voor PassiefHuis Projectrekenpakket. De berekening [...]