• MRPI

MRPI

MRPI

Stichting MRPI staat voor Milieu Relevante Product Informatie. MRPI is een initiatief van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) en het voormalige ministerie van VROM en [...]

  • Ecolabel (EU)

Ecolabel (EU)

Ecolabel

Het Europees Ecolabel, ook wel ‘de bloem’ genoemd, is milieukeurmerk dat erkend is door alle landen van de EU. Daarnaast is het label ook erkend door [...]

  • DUBOkeur

DUBOkeur

DUBOkeur

DUBOkeur is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Het keurmerk richt zich specifiek op duurzame bouwproducten. Producten worden beoordeeld op basis van [...]

  • Natureplus

Natureplus

Natureplus

Natureplus is (van oorsprong Duits keurmerk)  een internationale vereniging voor toekomstgericht bouwen en wonen en is opgericht in 2002. De vereniging bestaat uit: handelaren, milieuverenigingen, bio-ecologische [...]