PEFC

De tegenhanger van FSC is PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). Net als FSC is PEFC internationale organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Hiervoor is tevens een certificering te behalen.

Certificering

PEFC maakt onderscheid in 2 soorten certificering; individuele of groepscertificering. De groepscertificering is met name gericht op boseigenaren met een bos van relatief klein oppervlak. Op deze manier kunnen ook hun producten in de markt herkenbaar duurzaam zijn.

  • Individuele of Groepscertificering:
    Voor individuele certificering kan een boseigenaar contact opnemen met een door PEFC erkende onafhankelijke certificeerder. De boseigenaar wordt ieder jaar door de certificeerder gecontroleerd. Alle kosten van de certificeerder komen voor rekening van de boseigenaar, die zelf de certificaathouder is.
  • Groepscertificering
    boseigenaren kunnen zich als een groep laten certificeren. De groep wordt geleid door een groepsmanager. Een boseigenaar kan zich aanmelden bij de groepsmanager om groepslid te worden. De groepsmanager is de certificaathouder en heeft de taak om te zorgen dat alle groepsleden zich aan de standaard (blijven) houden. Daarnaast neemt de groepsmanager een aantal taken over en geeft advies. De boseigenaren binnen de groep, worden jaarlijks steekproefsgewijs door de certificeerder en groepsmanager gecontroleerd. De kosten van certificering worden over alle groepsdeelnemers verdeeld.

 

Chain of Custody (CoC)
PEFC gecertificeerde producten zijn te herkennen aan het PEFC-label. Een product word pas bestempeld met het PEFC keurmerk als alle schakels in de handels keten ook volgens de richtlijnen van PEFC werken, eerder niet. Deze handelsketen word ook wel ‘Chain of Custody’ (CoC) genoemd. Om dit proces te kunnen waarborgen is transparantie essentieel. Als u producten als PEFC gecertificeerd/gelabeld wilt verkopen heeft u het PEFC Chain of Custody (CoC) certificaat nodig. Met het certificaat toont een bedrijf aan dat hun producten uit een PEFC gecertificeerd bos afkomstig zijn.

Certificering kan op verschillende niveaus:

  • Individuele bedrijven;
  • Per bedrijf met meerdere vestigingen (multisite-certificering;
  • Per groep van zelfstandige bedrijven (groepscertificering);
  • Per project (projectcertificering).