Keurhout

Keurhout werd in 1996 door de Nederlandse overheid, bedrijfsleven en vakbonden opgericht om het gebruik van duurzaam geproduceerd hout te stimuleren. Dit vrijwillige systeem wordt sinds 2004 beheerd en gefaciliteerd door de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). Hiermee onderstreept de VVNH haar verantwoordelijkheid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen en draagt daarmee bij aan de overheidsdoelstelling ‘100% duurzaam geproduceerd hout in 2010’.

Poortwachtersfunctie

Wereldwijd zijn er meer dan 60 verschillende initiatieven voor duurzaam bosbeheer in 149 landen. Steeds meer producentenlanden brengen daarom hout met eigen certificaten op de markt; niet alleen voor duurzaamheid, maar in toenemende mate ook voor legale herkomst. Hierdoor kan de consument in verwarring raken. Keurhout fungeert als poortwachter en toetst voor de Europese markt de betrouwbaarheid van deze certificaten en systemen. Keurhout hanteert heldere toetsingsprocedures voor duurzaam bosbeheer (Keurhout-Duurzaam) en voor claims op legale herkomst (Keurhout-Legaal) en biedt daarmee eenduidige keurmerken. Het Keurhout handelscontrolesysteem is in juni 2009 geaccepteerd door de overheid (TPAC) en biedt dus een transparante, betrouwbare en controleerbare houtstroom van bos tot bouw.

Keurhout biedt alle certificeringsinitiatieven toegang tot de Nederlandse markt (FSC, PEFC, MTCC, CSA, SFI etc). Zij beoordeeld echter deze certificaten op inhoud en betrouwbaarheid. Keurhout toetst op ‘duurzaamheid’ en sinds kort ook op ‘legale herkomst’ (legal origin). Wanneer deze certificaten aan haar strikte eisen voldoen, mag het hout worden voorzien van een duidelijk herkenbaar label: de Keurhout-keur.

(c) Keurhout

(c) Keurhout

 

Twee labels voor duurzaamheid en legale herkomst (legal origin)

 

(1) Keurhout-Duurzaam Keurhout-Duurzaam 

Hout en houtproducten waarvan de certificaten voldoen aan de Keurhout-criteria voor duurzaam bosbeheer (SFM-protocol) mogen het Keurhout-duurzaam label dragen. Deze criteria zijn gebaseerd op de minimumeisen van de Nederlandse overheid, waardoor ondermeer rekening gehouden wordt met internationale en lokale boswetten en regelgeving, rechten van betrokken bevolkingsgroepen, biodiversiteit, het bosbeheersysteem en de betrouwbaarheid van het certificeringsysteem. Hout en houtproducten waarvan de certificaten voldoen aan de Keurhout-criteria voor duurzaam bosbeheer (SFM-protocol) mogen het Keurhout-duurzaam label dragen. Deze criteria zijn gebaseerd op de minimumeisen van de Nederlandse overheid, waardoor ondermeer rekening gehouden wordt met internationale en lokale boswetten en regelgeving, rechten van betrokken bevolkingsgroepen, biodiversiteit, het bosbeheersysteem en de betrouwbaarheid van het certificeringsysteem. Het Keurhout-Duurzaam label kent twee niveaus; level I: het houtproduct bestaat voor 100% uit Keurhout-Duurzaam; Level II: het houtproduct bestaat uit ten minste 70% Keurhout-Duurzaam, waarbij het overige deel van aantoonbaar legale herkomst is. Daarmee is hout met een Keurhout-Duurzaam label een duurzame keuze. Het Keurhout-Duurzaam label kent twee niveaus; level I: het houtproduct bestaat voor 100% uit Keurhout-Duurzaam; Level II: het houtproduct bestaat uit ten minste 70% Keurhout-Duurzaam, waarbij het overige deel van aantoonbaar legale herkomst is. Daarmee is hout met een Keurhout-Duurzaam label een duurzame keuze.

 

(2) Keurhout-Legaal Keurhout-Legaal

Legaliteit heeft de afgelopen tijd grote politieke belangstelling verworven. Het voldoen aan nationale en internationale boswetten en regelgeving is onlosmakelijk verbonden met duurzaam bosbeheer. Keurhout is de eerste organisatie die claims van legale herkomst (legal origin) toetst. De legaliteitsclaims worden beoordeeld aan de hand van de legaliteitsrichtlijnen van Keurhout (LET-protocol). Hout en houtproducten waarvan de claims voldoende waarborgen bieden, mogen het Keurhout-Legaal label dragen. Deze beoordelingsmogelijkheid sluit aan bij de proactieve houding van de houthandel om illegaliteit uit te sluiten en duurzaam inkoopbeleid van de overheid. Legaliteit heeft de afgelopen tijd grote politieke belangstelling verworven. Het voldoen aan nationale en internationale boswetten en regelgeving is onlosmakelijk verbonden met duurzaam bosbeheer. Keurhout is de eerste organisatie die claims van legale herkomst (legal origin) toetst. De legaliteitsclaims worden beoordeeld aan de hand van de legaliteitsrichtlijnen van Keurhout (LET-protocol). Hout en houtproducten waarvan de claims voldoende waarborgen bieden, mogen het Keurhout-Legaal label dragen. Deze beoordelingsmogelijkheid sluit aan bij de proactieve houding van de houthandel om illegaliteit uit te sluiten en duurzaam inkoopbeleid van de overheid.

 

Bronnen: keurhoutleaflet.pdf

 

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website van Keurhout