Ecolabel

Het Europees Ecolabel, ook wel ‘de bloem’ genoemd, is milieukeurmerk dat erkend is door alle landen van de EU. Daarnaast is het label ook erkend door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Het label is in 1992 ingevoerd door een verordening van de EU (Verordening (EEG) nr. 880/92). Het Ecolabel is van toepassing op non food producten en diensten en heeft als doel een duurzamere productie en consumptie te stimuleren.

Het Ecolabel maakt per categorie producten een lastenboek. Vervolgens word deze bij stemming goedgekeurd en  gepubliceerd in een publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Vervolgens kunnen producenten, fabrikanten, dienstverleners en groot- en kleinhandelaars aanspraak maken op het label. Uitgesloten productcategorieën zijn: voedingswaren, dranken, farmaceutische producten en medische apparatuur.

 

Beoordeling

Het Ecolabel kent zware selectiecriteria toe aan producten. De ecologische criteria zijn zo geformuleerd dat slechts 10 tot 20% van de producten het label kan verkrijgen. Hierdoor komt slechts een klein gedeelte van alle producten in aanmerking voor het label. Doormiddel van deze ecologische criteria is het mogelijk om de impact van een product te bepalen in iedere fase van zijn levenscyclus.

De criteria houden rekening met de volgende milieuproblemen:

 • Luchtkwaliteit
 • Waterkwaliteit
 • bescherming van de bodem,
 • beperking van afval,
 • energiebesparing,
 • beheer van de natuurlijke hulpbronnen,
 • voorkomen van de opwarming van de aarde,
 • bescherming van de ozonlaag,
 • veiligheid van het milieu,
 • geluidsoverlast en
 • biodiversiteit.

 

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website van de Europese Commissie / Ecolabel