DUBOkeur

DUBOkeur is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Het keurmerk richt zich specifiek op duurzame bouwproducten. Producten worden beoordeeld op basis van 17 (milieu)aspecten, variërend van broeikaseffect tot hergebruik of verwerking van het afval, volgens de methode van de Levenscyclusanalyse (LCA).LCA

Beoordeling

Voor de beoordeling van DUBOkeur producten wordt gebruik gemaakt van het TWIN-model. Het beste product is het product met de laagste milieukosten (schaduwprijs) en dient als benchmark voor de concurrerende producten in zijn klasse en wordt ook wel het 1a product genoemd. Vervolgens worden de overige vergeleken met de andere producten uit zijn eigen productklasse / categorie. Een voorbeeld:

Het beste product in zijn klasse (het 1a product) heeft een schaduwprijs van €0,50. Een ander product heeft een schaduwprijs van €4. De milieubelastingfactor is €4 / €0,5 = 4. In de onderstaande afbeelding is te zien dat het product in milieuklasse 3b valt. Tot en met milieuklasse 2c komen producten in aanmerking voor het DUBOkeur keurmerk. Het product komt dus niet in aanmerking voor DUBOkeur. In de onderstaande afbeelding is te zien dat het product in milieuklasse 3b valt.

(c) DUBOkeur

(c) DUBOkeur

 

  • Tot en met milieuklasse 2c komen producten in aanmerking voor het DUBOkeur keurmerk
  • Indien er alleen maar producten zijn met een milieuklasse lager dan klasse 2c dan komt alleen een milieuklasse van lager dan 1c in aanmerking.
  • Komen er alleen maar producten met een milieuklasse van 1c en lager in een product groep voor dan is komen alleen de 1a producten in aanmerking voor het DUBOkeur

 

Een voorbeeld van een productklasse:

(c) DUBOkeur

(c) DUBOkeur

 

Zie voor meer informatie de website van DUBOkeur