Beton Bewust

Het keurmerk bestaat sinds 2012. Het is een initiatief van de branchevereniging van betonmortelfabrikanten; de Vereniging van Ondernemers van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN). Met het keurmerk laten de bedrijven in de betonmortel branche zien dat ze Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Om het keurmerk te mogen voeren dienen bedrijven te voldoen aan strenge eisen op het gebied van betrouwbaarheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Bedrijven worden aan de hand van een branchmeetlat gewaardeerd.

Branchelat 2012-2013

De branchemeetlat is gebaseerd op de door VOBN-leden vastgestelde duurzaamheidsverklaring. In de branchemeetlat 2012-2013 draait het om de volgende elementen:

  • Betrouwbaarheid van levering
  • Kwaliteit en betrouwbaarheid van de geleverde betonmortel
  • Lage CO2
  • Hergebruik en sluiten van de materiaalkringloop
  • Arbeidsveiligheid

De uitgebreide omschrijving van de elementen uit de branchemeetlat 2012-2013 kunt u na lezen in het informatieblad van de VOBN.

Branchemeetlat 2014-2015

Na lancering van de branchemeetlat 2012-2013 is in april 2013, in overleg met MVO Nederland en de stakeholders, besloten dat de gestelde eisen wat strenger en ambitieuzer mogen. De branchemeetlat is daarom op een 12-tal onderdelen aangevuld en uitgebreid. Wie het keurmerk wil voeren dient zijn prestaties kenbaar te maken aan hun eigen stakeholders. Dit gebeurd tenminste door:

  • Het certificaat keurmerk Beton Bewust.
  • Het branche duurzaamheidrapport.
  • Het beleid van de keurmerkhouder ten aanzien van de reductie van CO2 en de toepassing van secundaire grondstoffen.
  • Het nog beter meetbaar maken van arbeidsveiligheid door het bijhouden van een Injury Frequency (IF) in het VOBN-Benchmark-instrument.

De branchemeetlaat 2012-2013 is inmiddels vervangen door de branchemeetlaat 2014-2015. Bekijk hier de criteria om aan het keurmerk Beton Bewust te mogen voldoen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website van de VOBN