Te gebruiken bij:
– Nieuwbouw & Bestaande bouw
– B&U
– Ontwerp

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHPP
PHPP staat voor PassiefHuis Projectrekenpakket. De berekening is gebaseerd op Europese normen en legt een karakteristiek energiekengetal vast voor elk uniek gebouw. De tool is specifiek bedoeld voor Passiefhuizen.  De PHPP berekening is een MS Excel rekenblad waarin de bouwkundige- en installatietechnische eigenschappen van een gebouw ingevoerd kunnen worden. De berekening kan ingezet worden om in de ontwerpfase het ambitieniveau voor energiezuinigheid vast te stellen. Tijdens de realisatie kan de berekening toetsen of het ambitieniveau gehaald gaat worden.

De berekening geeft inzicht in de specifieke energievraag voor verwarming (o.b.v. ontwerp), het resultaat van de luchtdichtheidsmeting (na oplevering), het totale primaire energiegebruik (incl. gebruikersenergie), de totale opgewekte energie door zonnecollectoren, het verwarmingsvermogen, de frequentie van temperatuuroverschrijding (zomercomfort), de koudevraag en het koelvermogen.

Zie voor meer informatie ook het SBRCURnet Infoblad 441 “PHPP (Passief Huis Projectenreken Pakket)”.