MRPI MPG-software
MPRI staat voor “Milieurelevante Productinformatie”. De MRPI MPG-software is een freetool die door de bouwtoelevering is ontwikkeld en beschikbaar wordt gesteld aan de markt. In het instrument wordt tevens de uitgebreide MRPI informatie ontsloten. Met het programma kunnen eenvoudig ontwerpen op gebouw niveau worden doorgerekend inclusief eventuele alternatieven die beschouwd moeten worden. Op basis van de gebouwelementen uit de bepalingsmethode kan een gebouw worden ingevoerd. Het instrument levert de resultaten conform de vereisten van het bouwbesluit, daarnaast ook de resultaten vertaald naar één MPG score zodat het instrument ook geschikt is voor gebruik binnen “duurzaam inkopen” van de overheid. Vanuit de resultaten kan een analyse van de milieuprestatie van de elementen gemaakt worden.