Te gebruiken bij:
– Nieuwbouw & Bestaande bouw
– B&U, Infra & Gebiedsontwikkeling
– Ontwerp. Aanbesteding fase

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GreenCalc+
Greencalc+ is een beoordelingsmethode voor het beoordelen van de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebieden en is ontwikkeld door de stichting Sureac. Sinds januari 2012 is Greencalc+ overgedragen aan DGBC met als doel Greencalc+ door te ontwikkelen naar BREEAM-Light. Voor een betere integratie tussen Greencalc+ en BREEAM heeft DGBC de materialenberekening uit Greencalc+ doorontwikkeld tot de “DGBC materialentool”. Deze tool wordt omschreven verderop in dit document. Greencalc+ beoordeelt duurzaamheid op vier elementen, te weten: ‘materiaalgebruik’, ‘waterverbruik’, ‘energieverbruik’ en ‘mobiliteit’ (heeft betrekking op gebieden en wordt niet meegenomen in de milieu-index).

  • De materialenmodule binnen Greencalc+ is gebaseerd op de materialendatabase van de Nationale Milieudatabase. Aan de basis van de materialen die hierin voorkomen staat LCA (Life Cycle Assessment).
  • De energiemodule binnen Greencalc+ is gebaseerd op NEN 2916: 2004 en NEN 5128: 2004. Hiermee kan het normatieve gebouwgebonden energiegebruik berekend worden. Deze wordt aangevuld met een berekening van het niet gebouwgebonden energiegebruik. Daarnaast biedt Greencalc+ de mogelijkheid om de invloed van alternatieve (bio)brandstoffen inzichtelijk te maken.
  • De watermodule binnen Greencalc+ is gebaseerd op de WPN (Water Prestatie Norm) NEN 6922. Uit deze berekening komt een verhoudingsgetal van het waterverbruik en het normgebruik van een woning. Dit wordt de Water Prestatie Coëfficiënt (WPC) genoemd. Utiliteitsgebouwen worden berekend met behulp van de Water Prestatie Normering (WPN).
  • De mobiliteitmodule binnen Greencalc+ is gebaseerd op het softwareprogramma VPL-KISS wat staat voor ‘VerkeersPrestatie op Locatie’ ontwikkeld door Novem (nu AgentschapNL) en het ministerie van Economische Zaken (nu EL&I).

Greencalc+ waardeert de mate van duurzaamheid van een project in een milieu-index score en gaat daarbij uit van een referentiegebouw uit het jaar 1990. Daarbij maakt Greencalc+ onderscheid tussen de milieukwaliteit van een gebouw (Milieu-Index-Gebouw MIG), de milieu-index van een organisatie in relatie tot het gebouw (Milieu-Index-Bedrijfsvoering MIB) en milieu-index van een vastgoedportefeuille (Milieu-Index-Portefeuille MIP) en de eigen index (als er geen referentiegebouw uit 1990 voor een gebruiksfunctie beschikbaar is). De score is een niet-afgerond getal dat vervolgens in een labelklasse-indeling wordt geplaatst.