GPR Stedenbouw
GPR Stedenbouw  biedt inzicht in de duurzaamheid van gebiedsontwikkeling: van een nieuw stedenbouwkundig plan of van herstructurering van een bestaand gebied. Het instrument sluit aan op GPR Gebouw en is geschikt voor gemeenten, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en anderen die zich verdiepen in de duurzaamheid van stedenbouw. GPR Stedenbouw brengt de belangrijkste thema’s in beeld:  energie, ruimte & voorraden, welzijn & gezondheid, gebruikswaarde en toekomstwaarde.  De vijf thema’s zijn onderverdeeld in een aantal sub thema’s en omvatten o.a. de EPL berekening  met CO2 informatie.

GPR Stedenbouw meet de effecten van keuzes op duurzaamheid tijdens het proces, dus niet alleen achteraf. Het is ook geschikt om duurzaamheidsambities in de initiatieffase te formuleren en de voortgang tijdens het planvormingsproces bij te houden.