Te gebruiken bij:
– Nieuwbouw & Bestaande bouw
– B&U, Infra & Gebiedsontwikkeling
– Planfase, Omgevingsvergunning, Ontwerp, Aanbesteding, Uitvoering & Beheer fase

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GPR
GPR Software bestaat uit verschillende (online) pakketten  voor de berekening van de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en stedenbouwkundige plannen. GPR Gebouw is in 1995 ontwikkeld door W/E adviseurs en de gemeente Tilburg. Sindsdien zijn er verschillende versies verschenen en is de software  met behulp van marktpartijen uitgebreid en verbeterd. Binnen GPR Software zijn 5 verschillende modules te onderscheiden: GPR Stedenbouw, GPR Gebouw, GPR Bouwbesluit, GPR Onderhoud en GPR Specials.

GPR Gebouw
GPR Gebouw meet duurzaamheidsprestaties voor woning- en utiliteitsbouw: nieuwbouw, bestaande bouw en grootschalige renovatie. Beschikbare gebruiksfuncties zijn: woningen, kantoren, scholen, logiesgebouwen, bijeenkomstgebouwen, winkels en bedrijfsgebouwen. Zorgvastgoed is momenteel in ontwikkeling en zal later worden toegevoegd.  GPR Gebouw meet duurzaamheid op 5 verschillende thema’s, te weten; ‘energie’, ‘milieu’, ‘gezondheid’, ‘gebruikskwaliteit’ en ‘toekomstwaarde’. Ieder thema bestaat uit een aantal sub thema’s. Op iedere thema wordt een score gehaald op een schaal van 1 tot 10. Hierbij staat het bouwbesluit (2006) niveau gelijk aan een score van 6. Er is ook een consumentenlabel voor handen dat de tienpuntsscore omzet in een schaal van 1-5 sterren. Bij een gemiddelde score van 9,5 of hoger zijn vijf sterren te behalen, een gebouw dat een 7,5 scoort krijgt 3 sterren.  GPR Gebouw is geschikt voor de berekening van de milieuprestatie voor de aanvraag van de omgevingsvergunning (MPG) en op termijn ook voor het berekenen van de energieprestatienorm van gebouwen (EPG).

GPR Gebouw Certificering
Voor het officieel aantonen van de duurzaamheid van een nieuw of bestaand gebouw, of een deel daarvan, kunt u gebruik maken van het GPR Gebouw Certificaat. Dit kan voor de GPR Gebouw-berekening van de vergunningsfase of van de opleverberekening.

  • Het GPR Gebouw Certificaat Vergunningsfase is een certificaat vooreen duurzaam bouwplan of renovatie. Door een gebouw of -plan door een GPR Gebouw Assessor te laten valideren, heeft u de mogelijkheid voor MIA\Vamil in aanmerking te komen.
  • Het GPR Gebouw Certificaat Opleveringsfase is een certificaat vooreen opgeleverd GPR Gebouw-project. Met dit certificaat toont u aan dat uw gebouw door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor gevalideerd is.

Om een GPR Gebouw Certificaat aan te vragen, dient de GPR Gebouw-berekening van het betreffende project gecontroleerd en gevalideerd te zijn door een erkende GPR Gebouw Assessor. De GPR Gebouw Assessor vraagt vervolgens het certificaat aan bij W/E adviseurs en geeft deze na ontvangst uit aan de aanvrager. Het controleren en valideren van een gebouw is voor de GPR Gebouw Assessor ongeveer 2-3 dagen werk. Bij een renovatie van een gebouw is dit ongeveer 3-4 dagen. De kosten voor het aanvragen van een GPR Gebouw Certificaat staan op de website van GPR Gebouw

(c) WE Adviseurs

GPR Onderhoud
GPR onderhoud verschaft inzicht in milieueffecten van onderhoud en brengt kwaliteitsaspecten en kosten in beeld. Gebruikers kunnen scenario’s optimaliseren, vergelijken en benchmarken. kan gebruikt worden bij de berekening van de milieubelasting door onderhoudsactiviteiten. De kern van GPR Onderhoud is de berekening van de milieubelasting door onderhoudsactiviteiten. De belasting is opgesplitst in 10 effecten, waaronder het broeikaseffect (CO2). De totaalscore over deze effecten wordt weergegeven als (genormeerde) schaduwprijs. Kwaliteitsniveau en kosten variëren per onderhoudscenario. GPR Onderhoud werkt met onderhoudsscenario’s waarbij de gebruiker per activiteit (bijvoorbeeld: vervangen kozijnen) de aantallen en cycli aangeeft, zoals dat ook bij een meerjarenonderhouds-begroting (MJOB) gebeurt. Door koppeling van de activiteiten aan de Nationale Milieudatabase van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) worden de resultaten gegenereerd.

GPR Bouwbesluit
Met GPR Bouwbesluit kan de milieuprestatie van gebouwen (MPG) berekend worden volgens het Bouwbesluit 2012. GPR Bouwbesluit is een module van GPR Gebouw en is ook los verkrijgbaar. Zie voor meer over GPR Bouwbesluit en MPG: