GPR Bouwbesluit
Met GPR Bouwbesluit kan de milieuprestatie van gebouwen (MPG) berekend worden volgens het Bouwbesluit 2012. GPR Bouwbesluit maakt gebruik van de bepalingsmethode ‘Milieuprestaties Gebouwen en GWW-werken’ en de daarbij behorende Nationale Milieudatabase van Stichting Bouwkwaliteit (SBK).. GPR Bouwbesluit kan ingezet worden bij vergunningaanvraag voor woningen en kantoren. GPR Bouwbesluit is een module van GPR Gebouw en is ook los verkrijgbaar. Op termijn zal het pakket ook geschikt zijn voor het berekenen van de energieprestatienorm van gebouwen (EPG).

GPR Bouwbesluit Resultaatscherm

GPR Gebouw
Binnen GPR Gebouw is er ook een mogelijkheid om een milieuprestatieberekening te maken. Deze is te vinden in het subthema 2.1 Milieuprestatie. GPR Bouwbesluit werkt hetzelfde als GPR Gebouw maar is als losse module/licentie in de markt gezet.