EPL

EPL staat voor: Energie Prestatie op Locatie (EPL). De EPL is zowel een communicatie als een prestatie-instrument. Het geeft een maat voor de besparing op CO2 voor nieuwbouw of een bestaande locatie. Het beoordeeld naast maatregelen op gebouwniveau ook maatregelen met betrekking tot de energievoorziening op locatieniveau.  EPL kijkt voornamelijk naar de manier waarom energie wordt opgewekt. Verhoging van de EPL-score betekent een verlaging van het fossiele brandstofverbruik.  De EPL-methodiek is geschikt voor gebiedsontwikkelingen vanaf 250 woningen en is niet geschikt voor utiliteitsgebouwen. De tool is vooral gericht op het zoeken naar energie-efficiente energieconcepten en is minder gericht op het in beeld brengen van afzonderlijk de energievraag, de inzet duurzame bronnen en energie-efficiente omzetting (WKK e.d.).  De EPL wordt uitgedrukt in een (rapport)cijfer van 1 tot 10. Bij een score van 10 is de wijk CO2-neutraal; dan wordt in de wijk minstens evenveel duurzame energie opgewekt dan wordt verbruikt.

 

Meer informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland