EPG
EPG staat voor Energieprestatienorm van gebouwen. De EPG-norm is een wettelijk verplichte bepalingsmethode waar (nieuwe) gebouwen aan moeten voldoen. De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) geeft het niveau aan waaraan het gebouw dient te voldoen. Vanaf 1 juli 2012 geldt de nieuwe EPG-norm (NEN 7120) als norm voor het bepalen van de energieprestatie van nieuwe woon- of utiliteitsgebouwen en zijn NEN 5128 (EPW) en NEN 2916 (EPU) vervallen. De EPG vervangt niet alleen deze twee normen, maar ook ISSO-publicatie 82.3 voor woningen en ISSO-publicatie 75.3 voor utiliteitsbouw, waarmee het energielabel werd berekend. Kortom, nu zijn alle verschillende methoden geïntegreerd in één bepalingsmethode. Daarnaast is de methode ook aangepast aan de Europese normen, waardeert het volgens de laatst bewezen technieken en rekent het met gedetailleerde klimaatgegevens. Op termijn zal de EPG ook gaan gelden voor bestaande gebouwen; tot die tijd blijven de huidige ISSO richtlijnen daarvoor gelden.