EPC-berekening

Een EPC-berekening geeft inzicht in de energiekwaliteit van een gebouw, inclusief technische installaties. Hoe lager de EPC des te energiezuiniger het gebouw is. De EPC-eis is vastgelegd in het bouwbesluit. In het huidige bouwbesluit (2013) is vastgelegd dat de EPC niet hoger mag zijn dan 0,4. De verwachting is dat deze de komende jaren verder verlaagd gaat worden. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning dient u onder andere een EPC-berekening aan te leveren. Inmiddels zijn er verschillende software tools ontwikkeld die een EPC-berekening kunnen uitvoeren. Hieronder een overzicht:

Daarnaast is ook nog een aantal andere gratis tools ontwikkeld:

Tool Primaire doelgroep Ook interessant voor: Verkrijgbaar via website van:
EPG en kosten projectontwikkelaars, aannemers, installateurs, adviesbureaus,   opdrachtgevers gemeenten AgentschapNL
EPCheck gemeenten partijen die zelf EPC-berekeningen uitvoeren AgentschapNL
Handboek   Gemeenten Energie Prestatie Gebouwen gemeenten aannemers, installateurs, adviesbureaus, opdrachtgevers,   projectontwikkelaars AgentschapNL
Leeswijzer bij   NEN 7120 adviesbureaus, gemeenten, aannemers, installateurs projectontwikkelaars, opdrachtgevers NEN

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland