Energielabel

EPBD
De EPDB is een Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen en is opgesteld door het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie. De letters EPBD staan voor Energy Performance Building Directive. Volgens de EPBD moeten de lidstaten aan een aantal voorwaarden voldoen. Per 1 januari 2013 zijn de regels uit de EPBD aangescherpt. Zo moet per 1 januari 2013 alle nieuwbouw bij oplevering een energielabel hebben en voor bestaande gebouwen geld dat de labelklasse moet worden vermeld in verhuur- en verkoopadvertenties. Voor gemeenten geldt bovendien dat ze energielabels ook moeten ophangen in alle gebouwen vanaf 500 m2.

Het energielabel kent een schaal van A tot en met G, waarbij een A-label het meest energiezuig is en een G-label het minst energiezuinig is. Wanneer een label afgegeven is, is het maximaal 10 jaar geldig. Een energielabel verplicht de eigenaar, bij een renovatie of verbouwing, niet om een nieuw label aan te vragen. Dit is een vrijwillige keuze. Het energielabel mag alleen afgegeven worden door bedrijven die volgens BRL 9500 zijn gecertificeerd.

Energielabel bestaande bouw
Het energielabel is een duurzaamheidslabel dat gebaseerd is op de EPC-waarde van een gebouw en geeft inzicht in de energiezuinigheid van een gebouw. Het label is in 2008 verplicht gesteld door de overheid bij verkoop en nieuwe verhuur van alle gebouwen zoals woningen, kantoren, winkels, scholen en ziekenhuizen. De verplichting geldt ook voor nieuwe huurcontracten voor sommige vakantiewoningen. Monumenten (als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening), woonboten, woonwagens en caravans zijn uitgesloten van verplichting.

Energielabel nieuwbouw
Het wetsvoorstel om het energielabel nieuwbouw per 1 januari 2013 verlicht te stellen, is op 20 november 2012 uiteindelijk door de Tweede Kamer verworpen. Het wegstemmen van het wetsvoorstel heeft in de bouwwereld tot veel rumoer geleid omdat het gezien wordt als een belangrijk communicatie-instrument bij het aantonen van de energiezuinigheid van nieuwbouw ten opzichte van bestaande bouw. De partners van het Lenteakkoord hebben daarom een stappenplan opgesteld voor een vrijwillige invoering per 1 juli 2013, met op termijn een verplichte invoering.

Zie voor meer informatie over het energielabel ook het SBRCURnet infoblad 376: “Afgeven van Energielabel (energieprestatiecertificaat)”.

Bronnen: