EMG

EMG staat voor Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau. Vanaf 2012 moet, zoals gezegd, voor het bepalen van de EPC voor nieuwe gebouwen gebruik worden gemaakt van de EPG (energieprestatienorm gebouwen) en de EMG (energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau).  De EMG bepaald de (eventuele) bijdrage van collectieve energiemaatregelen van een gebied. Deze bijdrage wordt uitgedrukt in het zogeheten ‘equivalent opwekkingsrendement. Deze kan ingevoerd worden in de EPG en kan een positieve bijdragen geven aan de EPC. Het gebouw dient echter altijd aan de minimale EPC-eis te voldoen. Om dit te borgen is er een ‘getrapte eis’. Deze schrijft voor dat de EPC zonder gebiedsmaatregelen maximaal 33% hoger mag liggen dan de geldende EPC-eis. Hiermee is de EMG een combinatie van de al bestaande EPG en EPL

EMG rekentool

NEN heeft een rekentool ontwikkeld waarmee de MPG berekend kan worden genaamd: EMG rekentool. Dit is een Excel document die gratis beschikbaar is. De NVN 7125 en de rekentool zijn op elkaar afgestemd en moeten in samenhang met elkaar worden gebruikt. Voor het gebruik van de rekentool gelden de volgende voorwaarden/bijzondere bepalingen:

  • Deze EMG rekentool is (nog) niet geattesteerd (beta-versie).
  • Deze EMG rekentool wordt teruggetrokken zodra er commerciële software op de markt wordt gebracht.
  • Deze EMG rekentool is alleen voor gebruik binnen de eigen organisatie.

Meer informatie