Te gebruiken bij:
– Nieuwbouw & Bestaande bouw
– B&U & Infra
– Ontwerp fase

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EcoQuaestor is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van onafhankelijke bouwkostenbureaus, genaamd Bouwprojecteconomie.nl Zij hebben hun gegevens en rekenmethodieken met betrekking tot bouw- en milieukosten verenigd in een gezamenlijke database die de basis vormt van EcoQuaestor. Voor de berekening van de MPG maakt het programma gebruik van de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken.

EcoQuaestor is een gratis MC Excel rekenblad waarmee naast de bouwkosten ook de milieulasten van een project doorberekend kunnen worden. EcoQuaestor4 sluit aan op niveau 4 van de NEN 2699 (globaal niveau). EcoQuaestor5/6 is een gedetailleerde elementenbegroting en is vooralsnog een instrument, waarmee bouwkostendeskundigen de milieuscore kunnen meenemen in de gewone calculatie. Momenteel wordt er hard gewerkt om de Nationale Milieudatabase hier ook in te integreren.

EcoQuaestor en BIM EcoQuaestor is momenteel de enige tool die een milieuprestatieberekening van gebouwen (MPG) kan maken op basis van een BIM. Bovendien kunnen ook de bouwkosten vanuit het BIM berekend worden. Momenteel kan alleen de BIM-software van Archicad overweg met EcoQuaestor.