DuboCalc

Dubocalc is een computerprogramma waar de duurzaamheidsprestatie van een GWW-werk mee bepaald kan worden. Dubocalc is door Rijkswaterstaat ontwikkeld om de ambities van Rijksoverheid en Rijkswaterstaat, om duurzaam te gaan inkopen, te ondersteunen. Het programma is echter ook beschikbaar voor andere partijen die GWW-werken inkopen zoals gemeenten, provincies, waterschappen etc. Dubocalc maakt, net als Greencalc+, gebruik van de Nationale Milieudatabase met aan de basis de LCA gegevens. Dubocalc wordt daarom ook wel de Greencalc+ voor de GWW-sector genoemd.

Bij Dubocalc worden alle milieu-effecten van een materiaal van de winning tot de sloop en het energieverbruik berekend. Dubocalc rekent deze en alle andere materialen om naar één getal, de Milieu Kosten Indicator waarde (MKI-waarde). Hoe lager de MKI-waarde des te lager is de milieubelasting, De MKI-waarde is daardoor een waardevolle indicator bij de beoordeling van EMVI aanbestedingen.

 

Meer informatie: