DPL

DPL staat voor: Duurzaamheids Profiel van een Locatie. DPL is circa 10 jaar geleden ontwikkeld in opdracht van het toenmalige ministerie van VROM. Sindsdien heeft de ontwikkeling van het instrument niet stilgestaan en inmiddels is het instrument toegepast in circa 100 gebieden in 35 gemeenten in Nederland.

DPL is een Excel programma waarmee u de duurzaamheid van een wijk of gebied meet. Het wordt ingezet als communicatie instrument om ambities t.a.v. duurzaamheid vast te stellen en te monitoren tijdens het ontwikkelproces en/of in de beheerfase.

Het programma meet de duurzaamheid van een bestaande wijk of nieuwbouwplan over de volle breedte van duurzaamheid: People, Planet en Profit. De 3 P’s zijn onderverdeeld in 25 aspecten, uiteenlopend van energie tot sociale cohesie. Hierbij vergelijkt het programma de prestatie van een wijk met een referentiewijk uit het programma. De referentiewijk representeert een gemiddelde (theoretische) wijk waarin geen duurzame maatregelen zijn getroffen en waarin net wordt voldaan aan de eisen uit wet- en regelgeving. Deze wijken scoren een 6, een voldoende. In het programma zijn verschillende referentiewijken opgenomen die gebaseerd zijn op de meest voorkomende bouwwijzen en bouwperioden.

Gemeenten, projectontwikkelaars en stedenbouwkundigen gebruiken de tool om plannen te optimaliseren, ambities kwantitatief vast te leggen of om het effect van maatregelen in beeld te brengen.

Meer informatie

Interfacultaire Vakgroep Milieukunde (IVAM)