DPL-BT

DPL-BT staat voor Duurzaamheids Profiel van een Locatie voor Bedrijven Terreinen. Dit programma is in feite een afgeleider van het  DPL programma en is speciaal gericht op bedrijventerreinen. Het programma toetst op 18 duurzaamheidsaspecten. Net als DPL maakt ook DPL-BT gebruik van referentieterreinen en wordt het vooral ingezet als communicatie instrument bij het vaststellen van ambities t.a.v. duurzaamheid van bedrijventerreinen.

Meer informatie

Interfacultaire Vakgroep Milieukunde (IVAM)