DGBC materialentool

De DGBC materialentool is in feite een ‘Greencalc+ Light’. De materialenberekening uit Greencalc+ is namelijk door DGBC doorontwikkeld tot de DGBC materialentool. Het is een software programma waarmee u deze milieuprestatieberekening van gebouwen of GWW werken kunt berekenen. De bepalingsmethode is hierin geïntegreerd. Het eindresultaat van de tool is een milieuprofiel waarin de milieueffecten van de verschillende effect categorieën worden uitgedrukt in getallen. De som van deze getallen wordt uitgedrukt in een schaduwpijs.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website van DGBC