Te gebruiken bij:
– Nieuwbouw
– Woningbouw
– Ontwerp

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cradle to Cradle
Cradle to Cradle (afkorting C2C) is geen rekenmethode of rekenprogramma maar een visie op duurzaamheid. Het meest bekende onderdeel van Cradle to Cradle is de visie op materialen. Deze visie is gebaseerd op een positieve lijst gebruikte materialen met stoffen waarvan bewezen is dat ze onschadelijk en veilig zijn. Cradle to Cradle betekent letterlijk “van Wieg tot Wieg”, wat inhoudt dat alle gebruikte materialen na hun levenscyclus weer hergebruikt kunnen worden zonder kwaliteitsverlies of restproducten. Cradle to Cradle heeft geen betrekking op een bepaalde sector of op een bepaald soort gebouw. Sterker nog: deze visie op duurzaamheid gaat over alle producten en sectoren.

C2C tool Woningbouw xx
De C2C Woningbouwtool xx is ontwikkeld door C2Clabxx en is bedoeld voor nieuwbouw en bestaande bouw en geeft de gebruiker inzicht in de mogelijkheden van het eco-effectief bouwen. De tool kan worden gebruikt als hulpmiddel om te komen tot een C2C gebouw en geeft adviezen voor diverse woonvormen, installaties, materiaalgebruik, welzijn en energievoorzieningen. Daarnaast geeft de tool ook een inzicht in de CO2-uitstoot door het energieverbruik aan de hand van de gekozen energieleverancier en/of duurzame energievoorziening.

Bron: c2clabxx