C2C tool Bedrijventerreinen
Naast de C2C Woningbouwtool heeft C2Clabxx ook een tool ontwikkeld voor bedrijventerreinen, de C2C tool Bedrijventerreinen xx. De tool is bedoeld om partijen op verschillende niveaus, gemeente (macro), parkmanagement (meso) en ondernemers (micro), aan te sporen ambities vast te stellen. Thema’s waarop ambities vastgesteld kunnen worden zijn: lucht, water, bodem, energie, openbare ruimte, flora&fauna, welzijn en materialen. De tool geeft de verschillende partijen een indicatie van het C2C gehalte van het bedrijventerrein. Voorbeelden stimuleren de bewustwording bij de gebruikers en vormen de basis om na te denken over hun toekomstige invloed om de leefomgeving.
Bron: c2clabxx