Te gebruiken bij:
– Nieuwbouw & Bestaande bouw
– B&U, Infra & Gebiedsontwikkeling
– Ontwerp, Aanbesteding, Uitvoering & Beheer fase

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BREEAM

BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebieden te bepalen en is ontwikkelddoor advies- en onderzoeksbureau BRE (Building Research Establishment) uit het Verenigd Koninkrijk. BREEAM staat voor: Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Inmiddels wordt BREEAM in tientallen landen toegepast en zijn er inmiddels meer dan 200.000 gebouwen gecertificeerd.

In Nederland heeft DGBC (Dutch Green Building Council) een Nederlandse BREEAM-keurmerk opgericht: BREEAM-NL. Ze introduceerden in 2009 hun eerste keurmerk: BREEAM-NL Nieuwbouw. In 2011 kwam er een tweede keurmerk bij voor bestaande gebouwen: BREEAM-NL In-Use en een derde voor gebieden: BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling. Inmiddels zijn daar 2 nieuwe tools aan toegevoegd, te weten; BREEAM-Infra en BREEAM-Sloop.

BREEAM-NL waardeert de mate van duurzaamheid van een project in 5 klassen, te weten: Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding. In tegenstelling tot andere duurzame meetlatten is BREEAM een onafhankelijk certificaat.

BREEAM-NL Nieuwbouw
BREEAM_NL Nieuwbouw kan gebruikt worden voor: kantoren, winkels, scholen, bedrijfsgebouwen anders dan kantoren (met name in de industrie, industriële processen buiten beschouwing gelaten) en woningen (zowel grondgebonden als gestapeld in versie 2.0). Veel gebouwen passen echter niet de gestandaardiseerde procedure voor BREEAM-NL Nieuwbouw en moeten beoordeeld worden als maatwerk. Het proces waarin dit maatwerk wordt vormgegeven heet BREEAM-NL Bespoke. BREEAM-NL Nieuwbouw beoordeelt op negen onderdelen, te weten: management (12%), gezondheid (15%), energie (19%), transport  (8%), water (6%), materialen (12.5%), afval (7.5), landgebruik & ecologie (10%) en vervuiling (10%).  (Klik hier voor de beoordelingsrichtlijn.)

BREEAM-NL In-Use
BREEAM-NL In-Use is geoptimaliseerd voor kantoren en winkelpanden. Andere gebouwtypen kunnen gebruik maken van zelf-assessments. Hierbij kunnen echter onduidelijkheden optreden. De verwachting is dat winkels, scholen, bedrijfsgebouwen en woningen uiteindelijk toegevoegd zullen worden. BREEAM-NL In-Use is onderverdeeld in drie onderdelen, te weten: ‘gebouw’, ‘beheer’ en ‘gebruik’. Het heeft een heel ander karakter als de andere BREEAM telgen, onder andere door een hoge mate van flexibiliteit. Door een drietraps indeling kan zonder enige vorm van verplichting tot certificering een bijdrage worden geleverd aan de verduurzaming van de bestaande omgeving. (Klik hier voor de beoordelingsrichtlijn.)

BREEAM-NL Sloop en Demontage
Zowel opdrachtgever, opdrachtnemer als eindgebruikers krijgen inzicht in de duurzaamheidprestaties van de sloop van een project. Het doel van BREEAM-Sloop en Demontage is het bieden van één taal voor duurzaamheid in sloopwerkzaamheden. BREEAM-Sloop en Demontage beoordeelt op de volgende elementen: management, gezondheid, materialen, energie, transport, vervuiling en landgebruik & ecologie. (Klik hier voor de beoordelingsrichtlijn.)

Meer informatie: