Te gebruiken bij:
– Nieuwe & Bestaande gebieden
– Gebieden
– Ontwerp, Aanbesteding, Uitvoering & Beheer fase

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling
BREEAM-Gebiedsontwikkeling is ontwikkeld voor gemeenten, ontwikkelaars en andere initiatiefnemers die het belang zien van het duurzaam ontwikkelen van gebieden. BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling beoordeelt op: ‘bronnen’, ‘ruimtelijke’, ‘ontwikkeling’, ‘gebiedsklimaat’, ‘welzijn’, ‘management’ en ‘synergie’. (Klik hier voor de beoordelingsrichtlijn.)