BHH-model voor gebouwen
De hoofddraagconstructie van een gebouw draagt voor een belangrijk deel bij aan de totale materiaalgebonden milieuprestatie van een gebouw.  Het is daarom van belang de materiaalhoeveelheden benodigd voor een draagconstructie zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. De in opdracht van o.a. het Ministerie I&M en KMU door IMd Raadgevende Ingenieurs ontwikkelde Model Bepaling Hoeveelheden Hoofddraagconstructie (model BHH) kan hiervoor gebruikt worden. De achterliggende rekenregels en het model (in Excel) zijn te bestellen bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK). De rekenregels zijn vrij te gebruiken en worden door bijvoorbeeld W/E Adviseurs geïntegreerd in hun software GPR Gebouw.