Wanneer certificering?

Alvorens u een duurzaam gebouw gaat realiseren dient u bij uzelf na te gaan waarom u een duurzaam gebouw wilt en of u deze ook een duurzaamheidscertificering dient te hebben.

Waarom  certificering? Certificering van vastgoed kan interessant zijn wanneer u duurzaamheid aantoonbaar wilt maken aan mogelijke kopers of huurders van uw vastgoedobject. Doormiddel van certificering toont u aan hoe duurzaam het gebouw is. De duurzaamheid van een gebouw kan een belangrijke overweging zijn voor een potentiele huurder omdat het bijvoorbeeld lagere energielasten heeft of omdat het aansluit bij de duurzame imago van het bedrijf. Kortom het verhoogt de verhuurbaarheid / verkoopbaarheid van uw vastgoed.

Kosten van certificering Wanneer u kiest voor certificering van uw vastgoedobject dient u zich te realiseren dat hier aanzienlijke kosten mee gemoeid zijn. Deze kosten kunnen afhankelijk van de grote van het project oplopen tot vele tientallen soms honderdduizenden euro’s! Alle duurzaamheidaspecten (credits) dienen namelijk zeer grondig getoetst en omschreven te worden. Hoe hoger de duurzaamheidsambitie hoe meer credits er gehaald dienen te worden, des hoger de kosten voor certificering worden.

In Nederland worden de volgende certificeringen het meest toegepast:

  • BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling

BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling

Te gebruiken bij:
– Nieuwe & Bestaande gebieden
– Gebieden
– Ontwerp, Aanbesteding, Uitvoering & Beheer fase
. [...]

  • LEED

LEED

Te gebruiken bij:
– Nieuwbouw & Bestaande bouw
– B&U, Infra & Gebiedsontwikkeling
– Ontwerp, Aanbesteding, Uitvoering & Beheer fase