SA8000

De SA8000 is een internationale richtlijn voor Social Accountability. Het is een van de leidende standaards voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is gebaseerd op conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO, de universele verklaring van de rechten van de mens, de VN conventie voor de rechten van kinderen.

Het verschil met de ISO 26000 is dat de SA8000 zich vooral richt op de ‘people’ component van people planet profit. Bedrijven die concreet invulling willen geven aan de sociale omstandigheden binnen hun onderneming  of keten kunnen deze richtlijn gebruiken.. Daarnaast kan naleving van de SA8000, in tegenstelling tot de ISO 26000, leiden tot certificering.

De SA8000 standaard bevat voorschriften met betrekking tot kinderarbeid, gedwongen arbeid, veiligheid en gezondheid, vakbondsvrijheid en recht op collectieve onderhandelingen, discriminatie, disciplinaire maatregelen, werktijden, beloning en management en monitoring.