Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creƫert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.

MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.

MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. De onderneming zoekt naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Bron: mvonederland

 

ISO 26000

De ISO 26000 is een internationale norm voor MVO. De norm dient als hulpmiddel bij de implementatie van MVO binnen organisaties. Het helpt organisaties te bepalen wat MVO voor hen betekent en hoe ze dit structureel kunnen invoeren. De norm kan gebruikt worden om te komen tot een zelfverklaring, met de eventuele mogelijkheid tot externe verificatie. De NPR 9026 dient daarbij als handleiding en beschrijft het proces voor het voorbereiden, vaststellen en onderhouden van een zelfverklaring.

 

MVO Certificering

Zoals hiervoor beschreven leidt de ISO 26000 slechts tot een zelfverklaring. Door certificering toont een bedrijf aan dat het volgens het MVO gedachtegoed onderneemt. Dit kan bedrijven bijvoorbeeld voordeel opleveren bij de gunning van projecten. Hoe kunt u uw bedrijf dan certificeren t.a.v. MVO? Er zijn verschillende keurmerken die het MVO-gehalte van een bedrijf kunnen uitdrukken in een certificaat. Hieronder staan er enkele omschreven:

 

Handige tools

Daarnaast is er een veelheid aan handige tools voorhanden die bedrijven helpen meer inzicht te krijgen in MVO. Hieronder staan er enkele omschreven: