ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of een bedrijf voldoet aan de eisen van klanten, de wet- en regelgeving die van toepassing is op haar producten of diensten en op de eisen van het bedrijf zelf. Het continu verbeteren van de organisatie staat centraal binnen de norm. De organisatie moet aangeven hoe zij voortdurend met verbeteren bezig is. Certificering voor de ISO 9001 is mogelijk.

De ISO 9001 wordt vaak omschreven als:

  • Zeg wat je doet
  • Doe wat je zegt
  • Bewijs het