ISO 50001

De ISO 50001 is een internationale norm voor Energie Management Systemen. De norm kan gebruikt worden om de energieprestaties op een systematische wijze te beheersen, te verbeteren en te onderhouden. Door het invoeren van een energie management systeem kan een organisatie besparen op de energiekosten en bijdragen aan  broeikasgasreductie. Wanneer energie een belangrijk milieuaspect is kunnen bedrijven er voor kiezen om (in aanvulling op de ISO 14001) ISO 50001 te gebruiken. De ISO 50001 sluit aan bij de ISO 14001 en is ook te gebruiken in combinatie met de ISO 9001.