ISO 26000

De ISO 26000 is een internationale norm voor MVO. De norm dient als hulpmiddel bij de implementatie van MVO binnen organisaties. Het helpt organisaties te bepalen wat MVO voor hen betekent en hoe ze dit structureel kunnen invoeren. De norm kan gebruikt worden om te komen tot een zelfverklaring, met de eventuele mogelijkheid tot externe verificatie. De NPR 9026 dient daarbij als handleiding en beschrijft het proces voor het voorbereiden, vaststellen en onderhouden van een zelfverklaring.