ISO 14001

De ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. De ISO 14001 kan gebruikt worden om de milieu-effecten (milieurisico’s) van de bedrijfsvoering te beheersen en/of te verminderen. Zo kan er op kosten worden bespaard,bijvoorbeeld door minder energie, water en grondstoffen te gebruiken en door het voorkomen van boetes.

Via een milieumanagementsysteem kan een bedrijf structureel aandacht besteden aan het onderwerp ‘milieu’ binnen de eigen bedrijfsvoering. De volgende uitgangspunten staan hierbij centraal:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieurisico’s;
  • Streven naar permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.