Duurzaamheidsverslag

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus nemen kunnen ervoor kiezen hun prestaties vast te leggen in een maatschappelijk jaarverslag. Op deze manier kan een bedrijf aantonen wat het heeft gepresteerd en hoe zij dit hebben gerealiseerd. Daarnaast biedt het duurzaamheidsverslag de mogelijkheid om bepaalde keuzes (die bijvoorbeeld niet goed gingen) te nuanceren of nader toe te lichten. Het kan ook een nuttig instrument zijn om de koers te bepalen voor de volgende periode; het nodigt uit om doelen te stellen en nieuwe initiatieven te beginnen.

Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. GRI biedt bedrijven een verslaggevings-raamwerk, dat dient als algemeen aanvaard systeem voor de verslaglegging over de economische, milieugerelateerde en sociale prestaties van een organisatie.

Zie ook: Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving