CO2-Prestatieladder

De CO2 prestatieladder is ontwikkeld door ProRail en diende als hulpmidel in aanbestedingsprocedures. Al snel bleek het instrument ook aantrekkelijk voor voor andere sectoren. In 2011 heeft ProRail daarom de CO2-Prestatieladder in eigendom gegeven van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

 De werking

De CO2-Prestatieladder geeft aan in welke mate een bedrijf actief bezig is met CO2 reductie. Om een gevoel te krijgen van de verschillende prestaties van bedrijven onderling is het instrument opgedeeld in 5 niveaus, ook wel treden genoemd. Hoe hoger een bedrijf zich op de ladder bevind hoe C02 bewuster het bedrijf onderneemt en hoe groter het voordeel is dat behaald kan worden bij aanbestedingen.

Hieronder een ziet u de 5 treden omschreven:

CO2 prestatieladder treden

 

Beoordeling

Op basis van 4 verschillende invalshoeken met elk een eigen weegfactor word bepaald hoe de CO2 prestatie van een bedrijf is. Middels een totaalbeoordeling wordt bepaald in welke trede een bedrijf valt.

 invalshoeken

 

Zie voor meer informatie:

De website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)