Waarom certificering?

Er zijn verschillende managementsystemen die houvast kunnen bieden bij het verduurzamen van uw bedrijfsprocessen. Daarnaast kunt u zich laten certificeren op een of meerdere van deze systemen. Met certificering toont u aan dat u oog heeft voor bepaalde maatschappelijke of milieu gerelateerde onderwerpen. Dit draagt bij aan het imago van het bedrijf.

Een aantal van deze managementsystemen vind u hieronder:

Voordeel bij aanbestedingen:

Er zijn certificeringen die voordeel op kunnen leveren bij aanbestedingen. Deze worden vaak omschreven in de gunningscriteria. In de GWW word er veel gebruik gemaakt de CO2 – Prestatieladder: