Producten

MRPI

MRPI
Stichting MRPI staat voor Milieu Relevante Product Informatie. MRPI is een initiatief van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) en het voormalige ministerie van VROM en het geeft een onafhankelijke en betrouwbare milieuprestatie. Het doel van de stichting [...]

Ecolabel (EU)

Ecolabel
Het Europees Ecolabel, ook wel ‘de bloem’ genoemd, is milieukeurmerk dat erkend is door alle landen van de EU. Daarnaast is het label ook erkend door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Het label is in 1992 ingevoerd door een [...]

DUBOkeur

DUBOkeur
DUBOkeur is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Het keurmerk richt zich specifiek op duurzame bouwproducten. Producten worden beoordeeld op basis van 17 (milieu)aspecten, variërend van broeikaseffect tot hergebruik of verwerking van het afval, [...]

Natureplus

Natureplus
Natureplus is (van oorsprong Duits keurmerk)  een internationale vereniging voor toekomstgericht bouwen en wonen en is opgericht in 2002. De vereniging bestaat uit: handelaren, milieuverenigingen, bio-ecologische organisaties, fabrikanten, vakbonden, consumenten, architecten en wetenschappers, wat maakt dat alle belangen [...]