Keurmerken

Keurhout

Keurhout
Keurhout werd in 1996 door de Nederlandse overheid, bedrijfsleven en vakbonden opgericht om het gebruik van duurzaam geproduceerd hout te stimuleren. Dit vrijwillige systeem wordt sinds 2004 beheerd en gefaciliteerd door de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). Hiermee [...]

Beton Bewust

Beton Bewust
Het keurmerk bestaat sinds 2012. Het is een initiatief van de branchevereniging van betonmortelfabrikanten; de Vereniging van Ondernemers van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN). Met het keurmerk laten de bedrijven in de betonmortel branche zien dat ze Maatschappelijk [...]

MRPI

MRPI
Stichting MRPI staat voor Milieu Relevante Product Informatie. MRPI is een initiatief van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) en het voormalige ministerie van VROM en het geeft een onafhankelijke en betrouwbare milieuprestatie. Het doel van de stichting [...]

Ecolabel (EU)

Ecolabel
Het Europees Ecolabel, ook wel ‘de bloem’ genoemd, is milieukeurmerk dat erkend is door alle landen van de EU. Daarnaast is het label ook erkend door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Het label is in 1992 ingevoerd door een [...]

DUBOkeur

DUBOkeur
DUBOkeur is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Het keurmerk richt zich specifiek op duurzame bouwproducten. Producten worden beoordeeld op basis van 17 (milieu)aspecten, variërend van broeikaseffect tot hergebruik of verwerking van het afval, [...]

Natureplus

Natureplus
Natureplus is (van oorsprong Duits keurmerk)  een internationale vereniging voor toekomstgericht bouwen en wonen en is opgericht in 2002. De vereniging bestaat uit: handelaren, milieuverenigingen, bio-ecologische organisaties, fabrikanten, vakbonden, consumenten, architecten en wetenschappers, wat maakt dat alle belangen [...]

PEFC

PEFC
De tegenhanger van FSC is PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). Net als FSC is PEFC internationale organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Hiervoor is tevens een certificering te behalen.
Certificering
PEFC maakt onderscheid in [...]

FSC

FSC
FSC staat voor Forest Stewardship Council. Het is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. Met ‘verantwoord’ word bedoelt dat er op een evenwichtige manier rekening gehouden word met zowel de sociale, ecologische en economische [...]