CO2-Prestatieladder
De CO2 prestatieladder is ontwikkeld door ProRail en diende als hulpmidel in aanbestedingsprocedures. Al snel bleek het instrument ook aantrekkelijk voor voor andere sectoren. In 2011 heeft ProRail daarom de CO2-Prestatieladder in eigendom gegeven van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden [...]