Rekeninstrumenten

EMG rekentool

EMG
EMG staat voor Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau. Vanaf 2012 moet, zoals gezegd, voor het bepalen van de EPC voor nieuwe gebouwen gebruik worden gemaakt van de EPG (energieprestatienorm gebouwen) en de EMG (energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau).  [...]

EPL

EPL
EPL staat voor: Energie Prestatie op Locatie (EPL). De EPL is zowel een communicatie als een prestatie-instrument. Het geeft een maat voor de besparing op CO2 voor nieuwbouw of een bestaande locatie. Het beoordeeld naast maatregelen op gebouwniveau [...]

DPL-BT

DPL-BT
DPL-BT staat voor Duurzaamheids Profiel van een Locatie voor Bedrijven Terreinen. Dit programma is in feite een afgeleider van het  DPL programma en is speciaal gericht op bedrijventerreinen. Het programma toetst op 18 duurzaamheidsaspecten. Net als DPL maakt [...]

DPL

DPL
DPL staat voor: Duurzaamheids Profiel van een Locatie. DPL is circa 10 jaar geleden ontwikkeld in opdracht van het toenmalige ministerie van VROM. Sindsdien heeft de ontwikkeling van het instrument niet stilgestaan en inmiddels is het instrument toegepast [...]

GPR Stedenbouw

GPR Stedenbouw
GPR Stedenbouw  biedt inzicht in de duurzaamheid van gebiedsontwikkeling: van een nieuw stedenbouwkundig plan of van herstructurering van een bestaand gebied. Het instrument sluit aan op GPR Gebouw en is geschikt voor gemeenten, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en anderen [...]

C2C tool Bedrijventerreinen

C2C tool Bedrijventerreinen
Naast de C2C Woningbouwtool heeft C2Clabxx ook een tool ontwikkeld voor bedrijventerreinen, de C2C tool Bedrijventerreinen xx. De tool is bedoeld om partijen op verschillende niveaus, gemeente (macro), parkmanagement (meso) en ondernemers (micro), aan te sporen [...]

BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling

Te gebruiken bij:
– Nieuwe & Bestaande gebieden
– Gebieden
– Ontwerp, Aanbesteding, Uitvoering & Beheer fase
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling

Dubocalc

DuboCalc
Dubocalc is een computerprogramma waar de duurzaamheidsprestatie van een GWW-werk mee bepaald kan worden. Dubocalc is door Rijkswaterstaat ontwikkeld om de ambities van Rijksoverheid en Rijkswaterstaat, om duurzaam te gaan inkopen, te ondersteunen. Het programma is echter ook [...]

BHH-model voor gebouwen

BHH-model voor gebouwen
De hoofddraagconstructie van een gebouw draagt voor een belangrijk deel bij aan de totale materiaalgebonden milieuprestatie van een gebouw.  Het is daarom van belang de materiaalhoeveelheden benodigd voor een draagconstructie zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. De [...]

GPR Bouwbesluit + GPR Gebouw

GPR Bouwbesluit
Met GPR Bouwbesluit kan de milieuprestatie van gebouwen (MPG) berekend worden volgens het Bouwbesluit 2012. GPR Bouwbesluit maakt gebruik van de bepalingsmethode ‘Milieuprestaties Gebouwen en GWW-werken’ en de daarbij behorende Nationale Milieudatabase van Stichting Bouwkwaliteit (SBK).. GPR [...]