CO2 Prestatieladder

CO2-Prestatieladder
De CO2 prestatieladder is ontwikkeld door ProRail en diende als hulpmidel in aanbestedingsprocedures. Al snel bleek het instrument ook aantrekkelijk voor voor andere sectoren. In 2011 heeft ProRail daarom de CO2-Prestatieladder in eigendom gegeven van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden [...]

Certificering

FIRA Platform

Het FIRA Platform is gericht op inkopende organisaties die serieus aan de slag willen gaan met ketenverantwoordelijkheid. Het platform heeft de ISO 26000 én  de GRI (Global Reporting Initiative) als basis.

Met behulp van het FIRA Platform kunnen inkopers de [...]

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag
Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus nemen kunnen ervoor kiezen hun prestaties vast te leggen in een maatschappelijk jaarverslag. Op deze manier kan een bedrijf aantonen wat het heeft gepresteerd en hoe zij dit hebben gerealiseerd. Daarnaast biedt [...]

OHSAS 18001

De OHSAS 18001 is een internationale norm  voor arbeidsomstandigheden. OHSAS staat voor ‘Occupational Health and Safety Assessment Series’. De OHSAS 18001 kan gebruikt worden voor het opzetten van een arbomanagementsysteem. Hiermee kunnen bedrijven aantonen dat de arbeidsomstandigheden goed op [...]

ISO 50001

ISO 50001
De ISO 50001 is een internationale norm voor Energie Management Systemen. De norm kan gebruikt worden om de energieprestaties op een systematische wijze te beheersen, te verbeteren en te onderhouden. Door het invoeren van een energie management [...]

ISO 14001

ISO 14001
De ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. De ISO 14001 kan gebruikt worden om de milieu-effecten (milieurisico’s) van de bedrijfsvoering te beheersen en/of te verminderen. Zo kan er [...]

ISO 9001

ISO 9001
De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of een bedrijf voldoet aan de eisen van klanten, de wet- en regelgeving die van toepassing is op haar [...]

SA8000

SA8000
De SA8000 is een internationale richtlijn voor Social Accountability. Het is een van de leidende standaards voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is gebaseerd op conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO, de universele verklaring van de rechten van de [...]

Handige tools

Handige tools

Daarnaast is er een veelheid aan handige tools voorhanden die bedrijven helpen meer inzicht te krijgen in MVO. Hieronder staan er enkele omschreven:

MVO-communicatiewijzer
De MVO wegwijzer
MVO Quick scan
BouwMVO-Quickscan