Waarom een duurzame bedrijfsvoering?

Het bewustwordingsproces omtrent duurzaamheid is in gang gezet. Het besef dat grondstoffen opraken en we hier spaarzaam mee om dienen te gaan groeit bij burgers, overheden en bedrijven.. Het reduceren van CO2 uitstoot ter voorkoming van het opwarmen van de aarde is niet alleen een wens, maar bittere noodzaak. Overheden, bedrijven en consumenten beseffen dit in steeds grotere mate en hechten steeds vaker belang aan een duurzame houding.
Bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering wordt er gekeken naar de processen en inrichting van de organisatie. Dit houdt in dat er eisen gesteld worden aan de borging en implementatie van duurzaamheid.  Kortom: hoe geeft een organisatie vorm aan haar duurzaamheidsmanagement?

Argumenten voor een duurzame bedrijfsvoering

  • Maatschappelijke relevantie Goed ondernemerschap draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving, waarin de factoren mens, maatschappij (people) en milieu (planet) bijdragen aan het maken van winst (profit). Een ondernemer die duurzaamheid in zijn werkwijze heeft geïntegreerd neemt   de verantwoordelijkheid om de wereld goed achter te laten voor de volgende generatie.
  • Onderscheiden Met een duurzame bedrijfsvoering bent u niet alleen maatschappelijk  verantwoord aan het ondernemen. Het kan ook uw kansen op een opdracht vergroten. Opdrachtgevers nemen namelijk  steeds vaker duurzaamheidscriteria in hun aanbesteding op. Door te voldoen aan certificaten, richtlijnen en zelfverklaringen op het gebied van duurzaamheid kunt u zich onderscheiden ten opzichte van uw concurrenten en maakt u een grotere kans de opdracht gegund te krijgen, vooral bij publieke opdrachtgevers. (Bij particuliere opdrachtgevers geeft prijs uiteindelijk nog vaak de doorslag).
  • Imago Een duurzame bedrijfsvoering is goed voor het imago van uw bedrijf. Een duurzaam imago kan de relatie verbeteren met uw klanten, leveranciers, werknemers en andere partijen.
  • Innovatie Tijdens het analyseren van de interne bedrijfsvoering wordt er kritisch gekeken naar de interne bedrijfsprocessen. Door herstructurering van deze processen kan optimalisatie en vernieuwing bereikt worden. Dit kan uiteindelijk leiden tot een nieuw of kwalitatief beter product, dienst of werkomgeving.
  • Kostenbesparing De kostenbesparing die gerealiseerd wordt heeft vaak betrekking op een lager energieverbruik, minder afval en een lager ziekteverzuim. Daarnaast zorgen efficiëntere werkprocessen voor meer voldoening bij het personeel en besparen zij   tijd en geld.