Klimaatdoelstellingen

Na het klimaatverdrag (ondertekend in Rio de Janeiro,1992) en het Kyotoprotocol (1997) dat daar onder viel, zijn er in de Europese Unie in 2007 internationale doelstellingen geformuleerd die uitstoot van broeikasgassen moeten reduceren. Deze doelstellingen worden ook wel de 20-20-20 doelstellingen genoemd. Hierin zijn de volgende zaken vastgelegd:

  • 20% vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (dit kan oplopen tot 30% wanneer er een internationaal klimaatakkoord wordt gesloten);
  • 20% minder energieverbruik;
  • 20% van het totale energiegebruik moet afkomstig zijn uit hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie.

Woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen (de ‘gebouwde omgeving’) zijn samen verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Energiebesparing in deze sector kan zorgen voor een grote bijdrage aan de 20-20-20 doelstellingen. Daarom zetten de rijksoverheid en lokale overheden allerlei middelen in om deze doelstellingen te behalen. Hierbij zetten zij vooral in op bewustwording van het energieverbruik (gedrag) en het renoveren van de bestaande woningvoorraad of het plegen van energiezuinige nieuwbouw.

 

Communicatie cruciaal bij duurzaamheidsambitie

Opdrachtgevers vragen steeds vaker om een duurzaam gebouw of bouwwerk. Maar hoe duurzaam dient het project te worden? Hoe wordt dit aantoonbaar gemaakt? Hoe definieer je dan die ambitie? Zomaar een aantal vragen die je je kunt afvragen als je duurzaam wilt gaan bouwen.

Bij duurzaam bouwen is de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer cruciaal om te komen tot een duurzaam eindresultaat. Stel daarom de ambitie van een project vroegtijdig af met elkaar en bewaak deze gedurende het gehele bouwproces. Rekeninstrumenten zoals GPR gebouw, Breaam, Greencalc etc kunnen houvast bieden bij het bereiken van deze ambitie. Daarnaast kan het voor een opdrachtgever van belang zijn dat zijn gebouw of bouwwerk aantoonbaar duurzaam is. Certificering kan dan een optie zijn.

 

Aantoonbaar duurzaam bouwen

Er zijn verschillende ‘tools’ voor handen om duurzaamheid in of van een project te definiëren en aantoonbaar te maken.  Op deze website onderscheiden we de volgende ‘tools’:

  • Met behulp van rekentools ( op projectniveau)
  • Met behulp van keurmerken (op productniveau)
  • Met behulp van certificeringen (op organisatieniveau)