Welkom

Welkom op de website www.aantoonbaarduurzaambouwen.nl! De website waar u alle instrumenten vindt waarmee u duurzaamheid in uw bouwproject, bouwproduct of organisatie aantoonbaar kunt maken.

Dialoog

Opdrachtgevers vragen steeds vaker om een duurzaam gebouw of bouwwerk. Daarbij is de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer cruciaal om te komen tot een duurzaam eindresultaat. De rekeninstrumenten, keurmerken en certificaten die op deze website genoemd worden dienen vooral als hulpmiddel om de ambitie van een project te definiëren.

Wat vindt u op deze website?

Er zijn verschillende ‘tools’ voor handen om duurzaamheid in of van een project te definiëren en aantoonbaar te maken.  Op deze website onderscheiden we de volgende ‘tools’:

  • Rekentools voor bouwdelen, bouwwerken & gebieden
  • Keurmerken van producten & processen
  • Normen en richtlijnen voor duurzaam management

Kieswijzer Rekeninstrumenten

kieswijzer

beslisboom_small